ماموریت، چشم انداز و ارزش

شرکت توکاریل

بیانیه مأموریت شرکت توکاریل(سهامی عام)

ارزش آفرینی برای مشتریان و سهامداران از طریق حمل انبوه مواد اولیه صنایع با اولویت فولاد با استفاده از ناوگان شرکت شامل واگن های لبه بلند

بیانیه چشم انداز 1400

حفظ یک سوم حمل ریلی بار کشور

ارزش های سازمانی

  • شایسته سالاری
  • کرامت انسانی
  • مشتری مداری
  • تعلق سازمانی
  • شفافیت
  • قانون‌ مداری