مذاکرات دو جانبه با مدیران بزرگترین تولید کننده ی لکوموتیو از کشور چین

شرکت توکاریل

صفحه نخست » اخبار و رویدادها » مذاکرات دو جانبه با مدیران بزرگترین تولید کننده ی لکوموتیو از کشور چین
به نقل از روابط عمومی  وامور بین الملل : جلسه ی مذاکرات دو جانبه با هیئت چینی در خصوص افزایش همکاری های دو جانبه در حوزه ی حمل و نقل ریلی و نیروی کشش با حضور ریاست  هیئت مدیره و مدیر عامل هلدینگ توکا فولاد  و مدیریت عامل و ریاست هیئت مدیره شرکت توکاریل در تهران در حال برگزاری می باشد.
لازم به ذکر است که هیئت حاضر شده از کشور چین متشکل از نمایندگان و مدیران اجرایی بزرگترین مجموعه های تولید کننده ی لکوموتیو در منطقه می باشند.