مراحل و روش ها

شرکت توکاریل

مراحل فرآیند افزایش سرمایه شرکت های بورسی : 

در مرحله اول گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط هیات مدیره تهیه و جهت اظهار نظر در اختیار بازرس قانونی شرکت قرار خواهد گرفت.

در مرحله دوم هیات مدیره اقدام به قرائت گزارش توجیهی در مجمع فوق العاده در خصوص، نحوه و محل افزایش سرمایه نموده و از آن دفاع می نماید. حاصل جلسه تصویب یا عدم تصویب افزایش سرمایه است. که چنانچه گزارش توجیهی در مجمع پذیرش شود افزایش سرمایه به تصویب می رسد.

در مرحله سوم تعداد سهام حاضر در مجمع فوق العاده برنامه زمان بندی اجرای این طرح را به تصویب سهامداران خواهند رسانید. پس از مرحله تصویب افزایش سرمایه توسط سهامداران، هیات مدیره مجدداً با در نظر گرفتن اصلاحات جدید اقدام به تصویب آن می نماید و تشریفات عملیاتی کردن افزایش سرمایه را شروع می کند. ماده 158 قانون تجارت طرق مختلف افزایش سرمایه را مشخص نموده است. 

فرآیند افزایش سرمایه شامل مراحل زیر می باشد :

1. تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و ارائه به هیات مدیره

2. تهیه و تکمیل فرم های مربوط به بیانیه ثبت سهام

3. تایید گزارش توجیهی و بیانیه ثبت توسط حسابرس

4. بررسی و تصویب گزارش مذکور توسط هیات مدیره

5. ارائه گزارش توجیهی و بیانیه ثبت مصوب شده به بورس

6. اخذ مجوز از سازمان بورس

7. تهیه و انتشار آگهی دعوت به مجمع فوق العاده

8. برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تصویب افزایش سرمایه توسط مجمع

9. تهیه آگهی پذیره نویسی و ارائه به بورس از طریق سامانه کدال

دلایل افزایش سرمایه :

1. تامین منابع مالی طرح های توسعه

2. تامین سرمایه در گردش

3. اصلاح ساختار سرمایه (کاهش نسبت بدهی)

4. خروج سهامداران ناهمگن

روش های افزایش سرمایه :

1- افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه در قالب سهام جایزه:

در این روش شرکت، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به سهامداران می دهد و برای این کار نیازی به پرداخت وجه توسط سهامداران نمی باشد.

در روش اول (سهام جایزه) : 

معمولا شرکت ها مقداری از سود سالیانه خود را در حساب اندوخته ذخیره می نمایند و در زمان مقتضی با انتقال موجودی این حساب به حساب سرمایه و انتشار اوراق سهام جدید، سرمایه اسمی شرکت را افزایش می دهند و سپس اوراق سهام جدید را به نسبت سهام قبلی بین سهامداران توزیع می نمایند. چون در این حالت سهامداران پولی بابت اوراق جدید پرداخت نمی نمایند، اصطلاحاً به آن افزایش سرمایه به روش جایزه می گویند. در این حالت معمولاً نسبت کاهش قیمت سهم، بعد از افزایش سرمایه کمی بیشتر از، نسبت افزایش سرمایه به روش حق تقدم است.

مثال: یکی از شرکت هایی که به این روش افزایش سرمایه داده است، سرمایه گذاری ملی ایران بود، که سرمایه خود را به میزان 2050 میلیارد ریال افزایش داد. که این مبلغ از را از محل سود تقسیم نشده و مطالبات سهامداران تامین نمود. این شرکت حدوداً 241 درصد افزایش سرمایه داد ولی با توجه به اینکه قیمت این سهم قبل از مجمع 6851 ریال و بعد از آن 2206 ریال شد، می توان دید که با وجودی که افزایش این شرکت حدود 241% بوده ولی افت قیمت آن با نسبت حدوداً 210% بوده است.

روش دوم (صرف سهام) :

در این روش شرکت سهام خود را به مبلغی بیش از قیمت اسمی و از طریق پذیره نویسی به فروش رسانده و تفاوت حاصل از قیمت فروش و قیمت اسمی سهام را، به حساب اندوخته منتقل و یا در ازای آن سهام جدید، به سهامداران قبلی می دهد. 

یکی از دلایلی که اخیراً این روش نسبت به روش افزایش از طریق آورده بیشتر مورد توجه شرکت ها قرار گرفته، این است که در این روش شرکت مبلغ مورد نظر برای افزایش سرمایه را در مدت کمتری از طریق پذیره نویسی تامین می کند. برخلاف روش آورده، که معمولاً تامین مبلغ افزایش سرمایه تا آخرین روزهای پایان مهلت استفاده از حق تقدم و همچنین به فروش رساندن حق تقدم های استفاده نشده، به طول می انجامد. در ایران گاهی شرکت ها مبلغ مورد نیاز برای افزایش سرمایه را از طریق فروش تعدادی برگه سهام به نرخی بالاتر از قیمت اسمی تامین نموده و مابقی سهام را بین سهامداران قبلی توزیع نموده اند.

منبع: خبرنامه فولاد، شماره 787، مورخه شنبه 28 مرداد 1391