پرسنل

شرکت توکاریل

پرویز اخوان

ریاست هیئت مدیره

محسن سعید بخش

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

عبدالرضا شاملو گرجایی

نائب رییس هیئت مدیره

جواد نیلی احمد آبادی

عضو هیئت مدیره

محمد مجد اردکانی

عضو هیئت مدیره

امید سخایی

مدیر مالی اقتصادی

علی اکبر حقیقی

مدیر فنی و بهره برداری

مجتبی ترک پور

مدیر بازرگانی و بازاریابی

مقداد عسکری

مدیرحوزه مدیر عامل و روابط عمومی

شهریار صانعی دهکردی

رئیس واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

محسن نصیری

رئیس واحد حسابداری

حسین ریاحی

سرپرست اداری و منابع انسانی