کسب رتبه اول حمل بار در ۶ ماهه اول ۹۶ بین شرکتهای حمل و نقل ریلی توسط شرکت توکاریل

شرکت توکاریل

صفحه نخست » اخبار و رویدادها » کسب رتبه اول حمل بار در ۶ ماهه اول ۹۶ بین شرکتهای حمل و نقل ریلی توسط شرکت توکاریل

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توکاریل خبر داد:برابر با اعلام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران،شرکت توکاریل در رتبه بندی حمل بار در میان شرکت های حمل و نقلی در حمل محصولات معدنی طی ۶ ماهه ٩۶ و مدت مشابه در سال ٩۵ حائز رتبه ی اول شده است.بر این اساس شرکت توکاریل با در اختیار داشتن ١۶۶۶ واگن لبه بلند ۶ محوره در سیر،جابه جایی ۴،۴۵٢ هزار تن جابه جایی بار و ١،۵٠١ هزار تن کیلومتر در بخش شاخص بهره وری در هر واگن بالاتر از همه ی شرکت های حمل و نقل ریلی قرار گرفته است.